Urugendo rwa Musitanteri wa commune Isare ku mutumba GishinganoKu muhingamo wo kuruno wa mbere Musitanteri wa commune Isare Yagendeye umutumba Gishingano muntumbero yogusigurira abenegihugu bo kuruwo mutumba ivyahinyanyuwe mubwirizwa rigenga amatora. Abo benegihugu batahuye izo nsiguro ziranabanyura bongera baramushimira ukuntu yabateyiteka arihagurukira kuza kubasiguririvyo bongera bamusaba kwama Ababa hafi nkuko yama abikora.